INNOV technisch adviesbureau INNOV technisch adviesbureau
levert ingenieursdiensten voor
technische installaties en machines
Ontwerp, engineering, begeleiding
realisering, management, CE-markering
engineering van elektrische, hydraulische, pneumatische, mechanische aandrijvingen

Automatiseren?

automatiseren met robotHet winstgevend fabriceren van producten is niet eenvoudig. Productiebedrijven hebben de markt zien veranderen. Er wordt een grotere diversiteit aan producten gevraagd terwijl de ordergroottes afnemen. Traceerbaarheid moet beter, doorlooptijden moeten korter. Het bedrijf moet snel op de markt kunnen reageren.

Dit vereist een naadloze communicatie tussen management, logistiek, productieproces en productie. Bovendien moeten de producten, het productieproces en zeker ook het informatieproces voortdurend geïnnoveerd worden om de concurrentiekracht op niveau te houden.

De traditionele aanpak, waarbij automatiseringsprojecten worden uitgevoerd in een rolverdeling voor mechanicus, elektrotechnicus en programmeur, schiet daarbij tekort.

Succesvolle automatisering begint bij een integrale aanpak. Zowel de harde actie in het productieproces, als de aansturing en de controle daarvan, moeten optimaal op elkaar en op de andere bedrijfsprocessen zijn afgestemd.

En nog altijd is er een hoofdrol voor de mens. Aspecten als ergonomie, kennis, acceptatie, vaardigheden en betrokkenheid zijn daarom van groot belang.


Meten is weten!

dataloggen van technisch proces Naast toepassing in SCADA systemen kan data acquisitie of dataloggen zijn nut bewijzen op talloze gebieden.

Nagenoeg elke grootheid kan, hetzij op tijdelijke basis, hetzij permanent, worden gemeten, getransformeerd, opgeslagen, noem maar op. De mogelijkheden zijn bijna onbeperkt.

Analyse van de vergaarde gegevens kan eenvoudig en flexibel en levert essentiële informatie voor de verbetering van productieprocessen en bedrijfsvoering.

Denk bijvoorbeeld aan grootheden als energieverbruik, persluchtgebruik en temperatuur, die een directe invloed hebben op het kostenniveau van een onderneming. Analyse van deze gegevens geeft direct effectieve informatie voor het verbeteren van processen.

Investeringen in data acquisitie, die beperkt kunnen zijn, leveren daarom vaak op korte termijn al rendement op.

top top ingenieursbureau

Van sensor tot directiekamer.

sensor voor het tellen van flessen Over bomen en bos in ICT voor industriële automatisering. In veel moderne productiebedrijven is SCADA niet meer weg te denken. SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) is een automatiseringslaag tussen productie en kantooromgeving, en heeft de volgende kenmerken: lees meer ...


Download richtlijnen en informatie over regelgeving en CE-markering.

U kunt richtlijnen en informatie over Europese regelgeving en CE-markering downloaden op de downloadpagina.Richtlijnen en normen, gesel of zegen?

CE-markering

De vormgeving en eigen-schappen van producten, machines, apparaten en installaties wordt voor een belangrijk deel door richtlijnen en normen bepaald. Veel producten moeten voldoen aan wettelijke eisen die zijn vastgelegd in richtlijnen, zoals bijvoorbeeld de machinerichtlijn. lees meer...

top top ingenieursbureau

  home technisch adviesbureau Email naar ingenieursbureau print pagina technisch advies site map ingenieursbureau innov   © INNOV 2010 vorige pagina technisch adviesbureau