INNOV technisch adviesbureau INNOV technisch adviesbureau
levert ingenieursdiensten voor
technische installaties en machines
Ontwerp, engineering, begeleiding
realisering, management, CE-markering
engineering van elektrische, hydraulische, pneumatische, mechanische aandrijvingen

INNOV, ingenieursbureau voor technische installaties en machinebouw, downloads:


Machinerichtlijn, 2006/42/EG

De nieuwe machinerichtlijn zoals deze nu van kracht is.

Toelichting op machinerichtlijn

Een eerste toelichting op de machinerichtlijn.

Geharmoniseerde normen voor de machinerichtlijn

Voorlopige lijst van normen die voor de machinerichtlijn kunnen worden toegepast.

Laagspanningsrichtlijn, 2006/95/EG

Richtlijn voor de uitvoering van elektrische apparaten.

Toelichting op laagspanningsrichtlijn

Een leidraad voor het toepassen van de laagspanningsrichtlijn.

EMC richtlijn, 2004/108/EG

Richtlijn voor het reduceren van elektromagnetische storingen.

Atex 95, 94/9/EG

Richtlijn voor explosieveiligheid van systemen met een toelichting.

Atex 137, 99/92/EG

Richtlijn voor explosieveiligheid van de werkomgeving.

Richtlijn arbeidsmiddelen, 2009/104/EG

Europese richtlijn voor het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van werknemers.

Richtlijn drukvaten van eenvoudige vorm, 2009/105/EG

Richtlijn voor eenvoudige drukvaten, zoals persluchtketels.

Toelichting op de richtlijn voor eenvoudige drukvaten

Een toelichting op de richtlijn voor eenvoudige drukvaten.

PED richtlijn, 97/23/EG

Europese richtlijn voor drukapparatuur (Pressure Equipment Directive).

Scope richtlijn voor drukaparatuur

Wat valt er (en niet) onder de richtlijn voor drukapparatuur.

top top ingenieursbureau

Richtlijnen en normen, gesel of zegen?

machinerichtlijn

De vormgeving en eigenschappen van producten, machines, apparaten en installaties wordt voor een belangrijk deel door richtlijnen en normen bepaald.

Veel producten moeten voldoen aan wettelijke eisen die zijn vastgelegd in richtlijnen, zoals bijvoorbeeld de machinerichtlijn. Om aan te geven dat een product aan de eisen voldoet wordt er een CE-markering op aangebracht. Vanuit de richtlijnen zijn normen gedefinieerd die de essentiƫle eisen koppelen aan de huidige geaccepteerde stand van de techniek. Het volgen van die normen is niet verplicht, maar wie zich houdt aan de norm wordt geacht aan de eisen te voldoen en is daarmee van een stuk onzekerheid verlost.

Normalisatie-instituten staan niet bekend om hun pragmatische instelling. Veel gehoorde klachten over normen zijn dan ook dat ze moeilijk toepasbaar, niet eenduidig, en soms zelfs met elkaar in conflict zijn. De Europese richtlijnen zorgen in veel bedrijven voor frustraties en hoofdbrekens. Om ze economisch verantwoord te kunnen hanteren is een flinke dosis creativiteit en gezond verstand onontbeerlijk.

Ontegenzeggelijk heeft het hanteren van richtlijnen en normen ook grote voordelen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • het niveau van veiligheid
  • vertrouwen in een bepaalde kwaliteit
  • uitwisselbaarheid door standaardisatie
  • concurrentie meer gericht op kwaliteit
  • gebruik van gebundelde kennis

top top ingenieursbureau

  home technisch adviesbureau Email naar ingenieursbureau print pagina technisch advies site map ingenieursbureau innov   © INNOV 2010 vorige pagina technisch adviesbureau