INNOV technisch adviesbureau INNOV technisch adviesbureau
levert ingenieursdiensten voor
technische installaties en machines
Ontwerp, engineering, begeleiding
realisering, management, CE-markering
engineering van elektrische, hydraulische, pneumatische, mechanische aandrijvingen

Van sensor tot directiekamer

goed uigevoerde scada leidt tot succesvolle bedrijfsvoering

Over bomen en bos in ICT voor industriële automatisering

In veel moderne productiebedrijven is SCADA niet meer weg te denken.

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) is een automatiseringslaag tussen productie en kantooromgeving, en heeft de volgende kenmerken:

  • maakt het mogelijk om gegevens van de productievloer, zoals snelheden, temperaturen, aantallen en storingen te verzamelen en op het zelfde moment elders, bijvoorbeeld op het bedrijfsbureau (maar ook ergens op een PC verbonden met het internet), weer te geven.
  • maakt het mogelijk om deze gegevens direct te analyseren of over een langere periode op te slaan en beschikbaar te maken voor andere software zoals Acces, Excel, of MES of ERP software.
  • maakt het tevens mogelijk om de productieomgeving te voorzien van parameters zoals bijvoorbeeld een batchomvang, gegevens voor een print op het product, een in te stellen temperatuur of recept, een te kiezen etiket, enzovoort.
  • maakt het in een optimaal geïntegreerde situatie zelfs mogelijk om de productie direct aan te sturen vanuit een orderingaveplatform.

De voordelen voor de gebruiker zijn duidelijk. Er komt een schat aan informatie beschikbaar over het productieproces. Hoe presteren mijn machines nu echt? Hoe is de relatie tot de kwaliteit van het eindproduct? Wat zijn de kritische factoren?

Met deze analyses verkrijgt de gebruiker diepgaand inzicht in zijn productieprocessen en worden mogelijkheden tot verbetering duidelijk zichtbaar. Vaak resulteert dit direct in verbetering van de processen, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin en daarmee in kostenbesparingen en verbetering van de concurrentiepositie.

Informatie over verwerkte producten, halffabrikaten of grondstoffen kan gebruikt worden voor de aansturing van logistieke processen. Om te kunnen voldoen aan steeds toenemende regelgeving rond inzichtelijkheid in de productieketen (tracking and tracing) is SCADA nagenoeg onmisbaar.

Tot zover lijken de bomen tot in de lucht te groeien. Het bos is echter lang niet altijd meer zichtbaar!

Voor succesvolle implantatie van een SCADA-systeem is een gedegen oriëntatie nodig.
En bovenal geldt hier, wellicht meer nog dan elders: Keep It Simple!

top top ingenieursbureau

Richtlijnen en normen, gesel of zegen?

CE-markering

De vormgeving en eigenschappen van producten, machines, apparaten en installaties wordt voor een belangrijk deel door richtlijnen en normen bepaald. Veel producten moeten voldoen aan wettelijke eisen die zijn vastgelegd in richtlijnen, zoals bijvoorbeeld de machinerichtlijn. lees meer...


Download richtlijnen en informatie over regelgeving en CE-markering.

U kunt richtlijnen en informatie over Europese regelgeving en CE-markering downloaden op de downloadpagina.


Meten is weten!

dataloggen van technisch proces Naast toepassing in SCADA systemen kan data acquisitie of dataloggen zijn nut bewijzen op talloze gebieden. lees meer...
top top ingenieursbureau

  home technisch adviesbureau Email naar ingenieursbureau print pagina technisch advies site map ingenieursbureau innov   © INNOV 2010 vorige pagina technisch adviesbureau